OFICIAL. Se limitează ieșirea populației pe străzi! Care sunt excepțiile – Live Text

Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat astăzi măsuri stricte de limitare a deplasărilor populației: deplasare doar până la locul de muncă, dacă activitatea e esențială, cu adeverință de la angajator, deplasare doar pentru consult medical ce nu suportă amânare, cumpărături lângă domiciliu, ajutorarea bătrânilor sau alte urgențe.

Noile măsuri au fost anunțate în această seară de ministrul de Interne, Marcel Vela, într-o conferință de presă care a avut loc la sediul ministerului, după ora 21.

“Suntem deja la a șasea zi de stare de urgență. Prin măsurile luate, putem spune că am reușit să ne atingem principalul obiectiv. Nu avem răspândire largă comunitară pe teritoriul României. Vreau să vă mulțumesc tuturor care faceți eforturi pentru a vă îndeplini misiunile în această perioadă. Măsurile pe care le-am luat în prima zi sunt cele pe care le-am prezentat imediat. Acum se adaugă un alt set de deczii foarte importante. Am emis mai multe ordine. Tot ceea ce decidem prin ordine sau ordonanțe militare are rolul de a limita riscurile la care se expune populația,” a explicat Marcel Vela.

Ministrul a precizat că se închid cabinetele stomatologice, care vor putea trata doar ugențele, iar mall-urile se închid. Rămân deschise magazinele alimentare, cele veterinare, farmaciile și curățătoriile.

“Este o ordonanță militară la care am lucrat cu specialiștii, adusă la cunoștința factorilor de decizie, o ordonanță militaară care va regla tot ce se întâmplă. Se suspendă temporar cabinetele stomatologie, cu excepția urgențelor. Se suspendă comerțul cu amănunțul în mall-uri, cu excepția alimentelor, produselor veterniare, a farmaciilor și a curățătoriilor”, a spus ministrul de Interne, Marcel Vela.

Art.1. (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.  (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României, a explicat ministrul de Interne.

În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulaţia persoanelor în afara locuinţei să se efectueze numai pentru cumpărături, urgențe, mișcare și animale de companie.

Circulația persoanelor în afara locuinței se efectuează doar cu respectarea măsurilor de prevenirea a COVID-19. În intervalul orar 6 – 22, circulația presoanelor să se efectueze, este o recomandare, doar pentru următoarele motive: în interes profesional, pentru asigurarea de bunuri precum și bunuri pentru activitatea profesională, pentru urgențe medicale, însoțirea copilului sau persoanelor în vârstă, deces al unui membru de familie, deplasări scurte pentru nevoile de mișcare ale oamenilor și animalelor de companie.

Vela a explicat că, măsurile pentru intervalul orar 06-22 sunt o recomandare.

O altă recomandare a MAI este cea legată de faptul că grupurile să nu fie formate de mai mult de trei persoane,  trei persoane care nu locuiesc împreună.

Secretarul de Stat Raed Arafat a avut o precizare cu privire la recomandările făcute pe timp de zi. Pentru a limita răspândirea coronavirusului, Arafat a făcut un apel la cetățeni și i-a rugat ca să ia recomandările drept obligații, accentuând că doar astfel pot fi protejați membrii familie și comunitățile.

Pe parcursul nopții, circulația este permisă doar pentru motivele prezentate mai sus.

Măsura se aplică  începând cu 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Propunerea a fost făcută de Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Documentul a fost făcut public, iar cea mai mare parte a românilor au privit cu ochi buni noile măsuri pe care doresc să le impună guvernanții și chiar au cerut ca ele să intre în vigoare cât mai repede, pentru a preveni răspândirea COVID-19.

La această oră au fost raportate 367 de cazuri, cu  59 dintre ele confirmate în cursul zilei de astăzi. 14 pacienți sunt la terapie intensivă. 52 de persoane s-au însănătoșit, cei mai mulți dintre ei la Timișoara. Până la această oră au fost efectuate peste 8.900 de teste.


Vă prezentăm în continuare textul Ordonanței Militare

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 2 din 21.03.2020

privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea contravențională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora”.

2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:
„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3, 5 și 7;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

7 Comments on "OFICIAL. Se limitează ieșirea populației pe străzi! Care sunt excepțiile – Live Text"

 1. Grupul de 3 persoane(care nu locuiesc impreuna) nu e o recomandare, e o obligatie.

  View Comment
 2. Degeaba cu aceste masuri daca in teritoriu politia locala nu face verificari la toate barurile si localurile din judet, de exemplu pe Aleea Universului din micro 16 dis de dimineata se strang grupuri de 5 -6 oameni la bar si se consuma bauturi alcoolice in fata barului care in prealabil au fost cumparate din bar, locatie care ar fi trebuit sa fie inchis in baza ordonantei.

  View Comment
 3. florica iojiban | martie 22, 2020 at 10:51 |
 4. Era și cazul! Altfel vom ajunge ca Italia, mai ales din cauza celor care au venit de acolo și au adus focarul de infecție! Dacă sistemul de sănătate din Italia nu face față, ne putem da seama cam ce se va întâmpla la noi! Trebuie drastic verificați și amendați cei care nu respectă ordonanța!

  View Comment
 5. Eu unde ma tund?
  …Dacă ati inchi si frizeriile???
  Hello ⁉

  View Comment
 6. nuconteaza | martie 24, 2020 at 16:45 |

  @Client Exact! Trebuie suspendata ordonanta militara ca altfel nu se poate tunde Client! Ce conteaza sanatatea publica? Ati auzit GCS ? Suspendati ordonanta militara! Asa ceva nu se poate, sa nu se tunda oamenii aprox 1 luna… Nu-si vor putea pune etala oamenii selfie-uri de acasa de acasa, cu frizura facuta. Ce oameni domle’….

  View Comment
 7. România este foarte bine pregătită fata de alte tari! În județul Satu Mare chiar se i-au măsuri iar pt cine nu înțelege ca este pt binele lor nu au decât sa iasă (dar nu înțeleg unde?)

  View Comment

Tu ce părere ai?

Adresa de mail nu va fi publicată. Folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului, alte jigniri sau injurii se vor sancționa cu cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta. Site-ul Presasm.ro nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea revine integral autorului comentariului.
Mai multe despre coronavirus
11 medici ai unui spital din România sunt infectați cu noul coronavirus

Închide